نقشه برداری با پهپاد چیست

نقشه برداری با پهپاد چیست؟ نقشه برداری با پهپاد به استفاده از پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین برای جمع‌آوری داده‌های مکانی و ساخت نقشه‌های دقیق از مناطق مختلف می‌پردازد. این فناوری در زمینه‌های مختلف از مانیتورینگ محیط طبیعی تا برنامه‌ریزی شهری استفاده می‌شود. مراحل نقشه برداری با پهپاد عمدتا شامل برنامه‌ریزی پرواز، جمع‌آوری داده‌ها، پردازش