نقشه برداری با پهپاد و مدیریت بحران

نقشه‌ برداری با پهپاد و مدیریت بحران دو زمینه کلانی هستند که توسط تکنولوژی پهپادها ترکیب می‌شوند تا در مواجهه با وقوع بحران‌های طبیعی و انسانی، اطلاعات دقیق و به‌روزی را فراهم کنند. پهپادها با پرواز به مناطق در معرض خطر می‌روند و تصاویر هوایی و داده‌های جغرافیایی تولید می‌کنند. این اطلاعات به تیم‌های مدیریت