نقشه برداری محیط زیست

نقشه برداری محیط زیست یک علم و فرآیند کلان در مهندسی و علوم محیط زیست است که به کمک تکنولوژی‌های مدرن مانند سنسورها، ماهواره‌ها، و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، اطلاعات مرتبط با محیط زیست را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، و نمایش می‌دهد. هدف اصلی این علم، درک بهتر از محیط زیست و تاثیرات انسانی بر