نقشه طرح هادی

هدف نقشه طرح هادی، ساماندهی و اصلاحح بافت شهر یا روستا است. به‌طوری‌که، میزان و مکان گسترش آتی و چگونگی استفاده از زمین برای کارهای مختلفی همچون مسکونی، تجاری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را تعیین می‌کند. از این موارد برای مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح جامع ناحیه‌ای