انواع پهپاد نقشه برداری

در نقشه برداری با پهپاد، از پهپادهای متنوعی استفاده می‌شود. هر کدام از آن‌ها در کیفیت‌های مخحتلفی کار را تحویل می‌دهند. با قابلیت‌های مختلف دوربین‌های پهپاد می‌توانید نقشه برداری را انجام دهید. تنها کافیست که کار با آن‌ها را بلد باشید. یکی دیگر از کاربردهای پهپاد بدست آوردن نقشه UTM است. در کشور ایران مجموعه‌های